Ideellt engagemang och ledarskap

Kurser och program

Ideellt engagemang och ledarskap

Jag erbjuder både mer omfattande utbildningsprogram och kortare kurser. Alla kurser och program går att genomföra helt på distans (digitalt), helt och hållet på plats eller som en kombination av båda formerna. 

Vi börjar med ett samtal om vad ni behöver. Tillsammans kommer vi överens om vilken slags kurs eller program som kan passa er, gällande både omfattning, form och innehåll.

Fyll i formuläret längst ner på sidan så hör jag av mig!

Brinna! Ett ledarskapsprogram för dig som är ledare i ideell verksamhet

Mitt ledarskapsprogram går på djupet och passar den som har en formell ledarroll, till exempel som förtroendevald, verksamhetsledare eller chef i ideell verksamhet, oavsett om rollen är ideell, arvoderad eller anställd.

Programmet löper över 8-12 veckor och anpassas efter era behov. 

Läs mer om programmet

Projektguiden, för dig som ska planera och genomföra ett projekt i ett ideellt sammanhang

Äntligen en kurs i projektledning för ideell verksamhet!

I det här programmet guidas du steg för steg, från idé till en färdig projektplan. På vägen lär du dig mer om bland annat samarbete, målstyrning, planering och marknadsföring.

Projektguiden är anpassad till de särskilda förutsättningar som råder i ideella sammanhang, med liten eller obefintlig ekonomisk budget, där de inblandade i projektet ofta är ideella och där engagemang och drivkraft står i centrum.

Ideellt engagemang

Inspiration och påfyllnad för alla som är intresserade av ideellt engagemang, oavsett om ni är en grupp anställda, en styrelse eller ideellt engagerade medlemmar.

Kursinnehåll

  • Drivkrafter och motivation för ideellt engagemang
  • Konsten att skapa en varm och modig kultur i gruppen
  • Att förstå och stötta gruppens utveckling över tid
  • Föreningskartan, demokrati i en ideell organisation

Grundkurs för en nyvald styrelse

Oavsett om ni är föreningsvana sedan tidigare eller inte så är det en god idé att prata igenom styrelserollen i en nyvald styrelse. Vilken slags styrelse vill ni vara tillsammans, vilken skillnad vill ni göra? 

Är ni överens om uppdraget och rollerna? Hur fattar ni kloka beslut och leder föreningen?

Hela styrelsen går kursen tillsammans, vilket stärker grupputvecklingen och ger er möjlighet att fatta viktiga beslut om hur ni vill jobba.

Kursinnehåll

  • Styrelsens roll i föreningen
  • Era roller inom styrelsen
  • Styrelseåret, att fatta beslut och leda arbetet framåt
  • Hållbart engagemang och ett gott samtalsklimat

 

Självledarskap & medarbetarskap

Vad behöver du som jobbar inom ideell och idéburen verksamhet, för att komma till din rätt på jobbet?

Hur ser du på din roll och hur har rollen förändrats över tid? Hur kan du styra ditt eget arbete och skapa förutsättningar för att jobba hållbart? 

Hur hanterar du förändringsprocesser och nya krav på verksamheten? Och hur kan ni samarbeta ännu bättre?

Chef i ideell verksamhet

Här får du som är anställd ledare reflektera kring ledarskap i ideell verksamhet, där både anställda och ideella är involverade.

Hur balanserar du din roll, hur hittar du rätt i relationen till styrelsen som är din arbetsgivare (även när styrelsen består av ideella) och hur skapar du goda förutsättningar för medarbetarna?

Vad behöver ni och hur kan jag bidra till det?

Fyll i formuläret så hör jag av mig. Vi börjar med ett samtal och därefter tar jag fram en offert utifrån era önskemål. 

Du förbinder dig naturligtvis inte till något förrän vi är överens. Jag ser fram emot att höra av dig!