Föreläsningar och utbildningar

om ledarskap, engagemang och ideell organisering

Konsten att göra skillnad och må bra under tiden

Det är något särskilt att vara ideellt engagerad, förtroendevald, arvoderad eller anställd i en demokratiskt styrd ideell organisation. 

En organisation som består av människor som vill ta ansvar, som vill göra skillnad, som brinner för någonting. 

Det innebär särskilda förutsättningar, möjligheter och utmaningar, oavsett vilken roll vi har i organisationen.

Med mina föreläsningar och utbildningar vill jag inspirera, stötta, utmana och tillsammans med er vända och vrida på viktiga frågor. Jag vill bidra till glädje, inspiration, goda relationer, ett gott samtalsklimat och att alla i organisationen får komma till sin rätt och göra skillnad på sina villkor.

Vilka ämnen och för vem?

Här nedan kommer några exempel på målgrupper jag ofta utbildar eller föreläser för. Jag hoppas att det väcker idéer och tankar om hur jag kan bidra.  

Jag erbjuder kortare föreläsningar, utbildningspass på en halvdag eller en dag och längre utbildningar. 

Vet du redan vad du är ute efter? Hoppa då direkt till kontaktformuläret.

Till kontaktformuläret

Ideellt engagerade

Från samma förening eller från olika föreningar.

 • Vad är det som driver oss som är ideellt engagerade?
 • Hur håller vi vår låga brinnande över tid, hur brinner vi utan att brinna ut?
 • Hur blåser vi nytt liv i föreningen när det känns som att det går trögt (till exempel efter en pandemi)? 
 • Hur skapar vi en känsla av sammanhang och sammanhållning?
 • Vad är det egentligen som funkar när vi vill göra skillnad och påverka världen

Ideella ledare

Såväl ordförande som andra med ledarroller i ideell verksamhet.

 • Vem vill jag vara som ledare?
 • Vilka verktyg behöver jag för känna mig trygg i som ledare, göra skillnad och komma till min rätt?
 • Vilka styrkor vill jag  utveckla och hur vill jag hantera utmaningarna? 
 • Hur använder jag min ansvarskänsla och vilja att göra skillnad, samtidigt som jag tar hand om mig själv?

Styrelsen

Förtroendevalda från olika styrelser eller ännu hellre hela styrelsen tillsammans.

 • Hur får vi samsyn kring vårt uppdrag och hur vi ska arbeta i styrelsen?
 • Hur hittar vi våra roller och undviker missförstånd?
 • Vilket är det bästa sättet att jobba i just vår styrelse?
 • Hur skapar vi en samtalskultur som är konstruktiv och som förebygger konflikter?
 • Vad ska vi fokusera på framöver?

Chef i ideell sektor

På lokal eller nationell nivå.

 • Hur leder jag en verksamhet där många brinner för sitt jobb och där gränserna mellan jobb, intresse och engagemang ibland är otydliga?
 • Hur kan vi fokusera på verksamhetens mål, med respekt för egen motivation och engagemang?
 • Hur balanserar vi gemensam riktning och självledarskap?
 • Hur stöttar jag medarbetarna, särskilt i tider av förändring?
 • Hur tar jag hand om mig själv som ledare?

Styrelse och personal

Gärna hela styrelsen och personalen tillsammans.

 • Hur stärker vi förtroendet mellan styrelse och personal, lär oss mer om varandra och förstår våra respektive roller?
 • Hur ser den demokratiska strukturen ut hos oss och hur fungerar de olika rollerna?
 • Vad betyder det egentligen att jobba strategiskt eller operativt, för oss i vår verksamhet?
 • Vad behöver vi av varandra för att det ska fungera så bra som möjligt?

Medarbetare

Från olika arbetsplatser eller exempelvis en arbetsgrupp.

 • Hur kan vi samarbeta på arbetsplatsen och bidra till en konstruktiv samtalskultur?
 • Hur tar vi hand om oss själva, särskilt när vi är mitt i förändringar som vi inte själva kan styra?
 • Hur kan vi möta nya förväntningar på oss och tillsammans sätta ord på det som händer?
 • Hur stärker vi sammanhållningen och vår förståelse för vad vi som grupp behöver?
 • Hur leder vi oss själva i vardagen och vilket stöd behöver vi av vår chef?

 

 

Vill du veta mer?

i filmen (7 minuter) berättar jag om mitt engagemang för den ideella sektorn och om vad du kan förvänta dig om du anlitar mig.

Mina föreläsningar, workshops och kurser passar dig som är öppen för nya insikter.

Tillsammans vänder och vrider vi på det som är viktigt. Deltagarnas får lyfta fram sina egna erfarenheter och utmaningar, vi skapar innehållet tillsammans. 

Jag har ett personligt tilltal, jag brukar uppfattas som prestigelös och mänsklig.

Jag har femton års erfarenhet av att utbilda inom idéburet ledarskap och ideellt engagemang och är författare till Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation

Vill du boka mig för en föreläsning, en workshop eller en utbildning? Fyll i formuläret så hörs vi!

Direkt till formuläret

Du gav oss inspiration och arbetsglädje, både nya tankar och större mod att utöva ledarskap. Du var en varm och ödmjuk kraft som satte spår.

Jag har nog aldrig fått bättre respons från alla medarbetare än i utvärderingen av din föreläsning.

– Charlott Lundgren-Andersson, förskolechef på VIM i Växjö

Det var väldigt matnyttigt, vi var nöjda! Många har återkommit till bilderna du gav oss.

Du fångade in vilka vi är. Fast du inte kommer från vårt sammanhang kunde du ändå tala till oss så att det blev meningsfullt.

– Katarina Wändahl, adjunkt i Norrköpings Pastorat, Svenska Kyrkan

Din föreläsning utgick från verkligheten för de som jobbar ideellt.

Du hade fokus på långsiktig utveckling samtidigt som du gav handfasta råd. Det var inspirerande och intressant att lyssna på dig!

– Karin Ploen, generalsekreterare på CISV Sweden

Jag ser fram emot att höra av dig!

Fyll i dina uppgifter nedan. Vi bokar ett samtal och pratar vidare! Du förbinder dig naturligtvis inte till något förrän vi är överens.