Allmänna villkor

Här hittar du information om bland annat vilka personuppgifter som hanteras i mitt företag, hur de hanteras och med vilket syfte. Hör gärna av dig om du har frågor!

 

 

Hantering av personuppgifter

Mitt företag Room for us AB (556840-6499) följer gällande lagar när det gäller insamling och hantering av personuppgifter, inklusive EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR.

Som VD och ägare av ett litet aktiebolag är det jag (Lisa Moraeus) som är ansvarig för alla personuppgifter som företaget hanterar.

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som vi har i våra system. Vill du ha mer information om detta eller om du vill att vi raderar alla uppgifter vi har om dig så kontaktar du oss på support@lisamoraeus.se eller 0704-306 447. 

Integritetspolicy

Det här är våra viktigaste ledstjärnor när det gäller hanteringen av personuppgifter: 

  • När vi ber dig att lämna personuppgifter så informerar vi alltid om syftet med det.

  • Vi använder inte insamlade personuppgifter till något annat än det syfte som du godkände när du lämnade uppgifterna.

  • Vi sparar så lite information som möjligt när det gäller personuppgifter. Vi rensar regelbundet och raderar information vi inte längre behöver.

  • Vi sparar aldrig känsliga personuppgifter, till exempel om etnicitet, religion, hälsa, politisk åskådning eller liknande.

  • När vi hanterar eller lagrar personuppgifter så gör vi det med hjälp av rutiner och program som säkerställer att dina uppgifter är i trygga händer.

  • Om en incident ändå skulle inträffa där uppgifter som vi ansvar för hamnar i orätta händer så kommer vi omedelbart anmäla det till datainspektionen.

Vilken slags information samlas in och varför?

Kundregister

Vi samlar kontaktuppgifter till kunder och potentiella kunder i ett register. Det är information som är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med våra kunder och se till att exempelvis fakturor skickas rätt.

När kunden är en juridisk person (organisation eller företag) så innehåller kundregistret personuppgifter i form av namn och e-postadress till vår kontaktperson hos kunden.

När kunden är en privatperson så innehåller registret även postadress till kunden.

(Rättslig grund: Intresseavvägning.)

När du prenumererar på information via e-post

Om du vill ha regelbunden information från mig med tips, verktyg, tankar och perspektiv samt då och då erbjudanden om mina tjänster så kan du lämna namn och e-postadress längst ner på min hemsida.

Då prenumererar du på e-post från mig och ditt namn och e-postadress sparas i en e-postlista i plattformen Kajabi

Du kan när som helst avregistrera dig från mailen, det finns en länk för det i varje mail som skickas ut via Kajabi. 

(Rättslig grund: samtycke.)

När du anlitar mig

Under ett pågående uppdrag, till exempel när du anlitar mig som coach, hanterar jag information om dig som jag behöver för att genomföra uppdraget, till exempel anteckningar om vad vi pratar om i coachingen. Jag hanterar sådan information konfidentiellt, delar den inte med någon annan och raderar den en tid efter att uppdraget är slutfört. 

Personuppgifter kan också finnas i avtal eller andra överenskommelser, till exempel om du, ditt företag eller din organisation köper coaching, utbildning eller andra tjänster av mig.

(Rättslig grund: avtal.)

Digitala tjänster

Jag erbjuder digitala tjänster såsom workshop-kit, digitala kurser med mera. När du använder mina digitala tjänster så skapas en användarprofil med ditt namn och din e-postadress i plattformen Kajabi.

Ditt lösenord skapas automatiskt och visas bara för dig. Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och att byta lösenord om du tror att någon kan ha fått reda på det.

(Rättslig grund: avtal.)

E-post

Företagets e-postkorrespondens innehåller personuppgifter i ostrukturerad form, framför allt namn och e-postadresser.

(Rättslig grund: intresseavvägning.)

Bokföring

Vår bokföring innehåller personuppgifter på de fakturor som vi har skickat till våra kunder. Det är samma personuppgifter som finns i vårt kundregister.

Bokföring och fakturahantering görs i den webbaserade tjänsten Fortnox. Bokföringen görs av företaget Hedco som därmed har tillgång till de personuppgifter som finns i bokföringen.

Hur länge uppgifter som har med bokföringen att göra ska sparas styrs av bokföringslagen. 

(Rättslig grund: rättslig förpliktelse.)

Dina rättigheter

Hör av dig till support@lisamoraeus.se om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, rätta/ändra dina uppgifter eller begära att vi raderar alla uppgifter om dig. 

Användning av cookies

Webbsidan www.lisamoraeus.se använder cookies för att förstå besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användningen av webbplatsen.

Om du inte är bekväm med cookies kan du ställa in din webbläsare att automatiskt neka lagring av cookies, eller att informera dig när en webbplats begär att få lagra en cookie. Webbläsaren kan oftast också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.