Vilken slags ledare vill du vara?

Vilket stöd behöver du för att kunna göra skillnad i din ledarroll, använda dina styrkor, möta dina utmaningar, komma till din rätt och må bra under tiden?

Jag har tagit fram det här ledarskapsprogrammet för dig som vill reflektera över ditt ledarskap och lära dig mer om frågor som engagemang, motivation och drivkrafter, grupputveckling och verktyg för att leda dig själv och andra. Jag hoppas att programmet ska stärka dig i din ledarroll och bidra med kunskaper och insikter som kommer att vara till nytta, inte bara i ditt ideella ledarskap utan också i andra roller framöver.

Det här är inte vilken ledarskapsutbildning som helst. Den utgår helt ifrån de speciella förutsättningar som råder i ideella organisationer. Den bygger på mina erfarenheter från att ha utbildat hundratals ledare i många olika ideella organisationer under åren och från min egen erfarenhet som ideell ledare.

Det coachande förhållningssättet är grundläggande för det ledarskap som lärs ut, liksom förståelse för vilka drivkrafter som får oss att engagera oss ideellt. Utbildningen tar avstamp i relevant forskning kring ideellt engagemang, ledarskap och motivation och du får möjlighet att koppla den till dina egna erfarenheter.

 

Utbildningen bygger på min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation.

Boken guidar dig till ett ledarskap med själ och hjärta, ett ledarskap som låter människor komma till sin rätt. Den innehåller såväl teori som praktiska redskap och dessutom inspirerande intervjuer med ledare.

Sju kursavsnitt

Innehållet i programmet är uppdelat i sju kursavsnitt:

  1. Ditt personliga ledarskap
  2. Motivation och drivkrafter
  3. Ideell organisering, roller och mandat
  4. Grupputveckling
  5. Samtalskultur och konflikthantering
  6. Processer och projekt
  7. Hållbart engagemang – att brinna utan att brinna ut

Programmets upplägg

Själva programmet finns i en kursplattform dit deltagarna får en personlig inloggning.

För varje kursavsnitt finns ett antal korta videor med tillhörande uppgifter för att landa lärandet.

Det finns också sidhänvisning för varje kursavsnitt i boken Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation, samt tips på fördjupning i övrig litteratur. 

Jag lotsar deltagarna genom programmet, vecka för vecka. Det finns alltid möjlighet att ställa frågor till mig.

Beroende på deltagarnas önskemål och förutsättningar så kan programmet kompletteras med exempelvis videomöten, gruppcoaching eller en Facebookgrupp där deltagarna kan knyta kontakter och diskutera materialet.

Köp in programmet till er organisation

Företräder du en ideell förening/organisation och letar efter ett ledarskapsprogram att erbjuda era ledare? Vill ni i så fall använda er av ett helt färdigt program eller passar det er bättre att låta programmet vara stommen och lägga till delar som är specifika för er organisation? 

Kanske företräder du ett studieförbund som vill erbjuda ett fördjupat ledarskapsprogram för de cirkelledare hos er som är särskilt intresserade av ledarskap? Till exempel de cirkelledare som också har ledarroller inom studentrörelsen, i en mindre kulturförening eller något annat sammanhang som präglas av ideellt engagemang.

Programmet kan genomföras över sju veckor, med en vecka per kursavsnitt. Det går också att förlänga programmet, beroende på hur mycket ni vill lägga till av egna utbildningsblock och hur mycket tid deltagarna har att lägga på programmet i sin vardag.

Ni kan också välja att lägga till ett digitalt "fikarum" (till exempel en Facebookgrupp) där deltagarna kan knyta kontakter, utbyta erfarenheter och fördjupa lärandet tillsammans. Ni kan hålla i det själva eller ta hjälp av mig.

Låt oss prata om vad som skulle fungera bäst för er, så tar jag fram en offert utifrån era önskemål! Fyll i formuläret nedan, så hör jag av mig.

Gå programmet som enskild ledare

Vill du gå programmet i form av ett coachingprogram, där du arbetar med materialet i din egen takt?

Då ingår sju individuella coachingsamtal med mig, ett för varje kursavsnitt i programmet. Priset är 13 750 kronor (11 000 kronor exkl moms). Jag tar bara emot ett fåtal ledare i den här formen av programmet varje år. Kontakta mig via formuläret nedan för mer information!

Kontakta mig!

Du förbinder dig naturligtvis inte till någonting. Var gärna så specifik du kan kring vad det är du/ni behöver. Jag ser fram emot att höra av dig!

Konsten att göra skillnad och må bra under tiden

Jag heter Lisa Moraeus och är föreläsare, utbildare och coach. Mina ämnen är ledarskap, företagande från hjärtat, ideellt engagemang, strävan efter att förändra världen samt personlig utveckling och självledarskap.

Jag vill inspirera och bidra med perspektiv och verktyg för människor som vill leva ett gott liv.

Då menar jag gott i dubbel bemärkelse – ett liv som är gott för dig och där du dessutom är en god kraft, för människor omkring dig och för planeten vi bor på.

Ett liv där du kommer till din rätt, kan fälla ut vingarna ordentligt och göra skillnad på ditt sätt, ett sätt som är hållbart och som ger dig glädje och mening.