Vill du utveckla ditt ideella ledarskap?

Välkommen till ett ledarskapsprogram som ger kunskap, verktyg, insikter och tid för självreflektion – så att du kan komma till din rätt i ledarrollen.

Brinna! Ett ledarskapsprogram för dig som är ledare i ideell eller idéburen verksamhet

Vad behöver du för att kunna göra skillnad i din ledarroll, använda dina styrkor, möta dina utmaningar, komma till din rätt och må bra under tiden?

Jag har tagit fram det här ledarskapsprogrammet för dig som vill reflektera över ditt ledarskap och lära dig mer om frågor som engagemang, motivation och drivkrafter, grupputveckling och verktyg för att leda dig själv och andra.

Programmet utgår helt ifrån de speciella förutsättningar som råder i ideella organisationer. Det bygger på mina erfarenheter från att ha utbildat hundratals ledare i olika ideella organisationer under åren och från min egen erfarenhet som ideell ledare.

Utbildningen tar avstamp i relevant forskning kring ideellt engagemang, ledarskap och motivation och du får möjlighet att koppla den till dina egna erfarenheter.

Du får hjälp att reflektera över ditt eget ledarskap, fylla på din verktygslåda och bestämma dig för hur du ska använda dina nya insikter.

Programmet passar dig som har en ledarroll i en ideell organisation eller ett annat ideellt sammanhang, till exempel som förtroendevald. Fokus ligger på att leda ideellt engagerade, men även chefer i ideell och idéburen sektor har stor nytta av programmet. 

Röster från tidigare deltagare

Roligt och inspirerande! Jag gillar bredden, allt från hur man leder ett möte till hur man skriver en verksamhetsplan på bästa sätt.

Tack Lisa för påminnelser, små knuffar och uppmuntran på vägen! Tänk om alla distansutbildningar vore så här. 

Väldigt givande och gav en nya perspektiv och tankar att tänka på!

Roligt och handfasta tips!

Mycket bra och givande filmer! Intressant att det faktiskt är stor skillnad mellan ideella föreningar och andra organisationer.

Tack snälla för denna kurs, Lisa du ska få en stor eloge för detta. Det har varit otroligt givande och jag har fått massa nya perspektiv och ny energi. 

Jag tycker att det är en superbra och pedagogisk utbildning. Du är väldigt duktig och inspirerande Lisa. Så stort tack för det!

Sju kursavsnitt

Innehållet i programmet är uppdelat i sju kursavsnitt:

1. Ditt personliga ledarskap 

Vem är du som ledare? Vilka är dina styrkor och utmaningar? Vilka värderingar vill du ska genomsyra ditt ledarskap?

2. Motivation och drivkrafter

Vad är det som driver oss som är engagerade och hur kan du använda den kunskapen för att hålla ditt eget och andras engagemang vid liv?

3. Ideell organisering, roller och mandat

Vad skiljer en ideell organisation från andra typer av organisationer? Hur kan du värna demokratin som ledare?

4. Grupputveckling

Vad händer med grupper över tid och vad behöver gruppen av dig som ledare i olika faser?

5. Samtalskultur och konflikthantering

Hur kan du bidra till en varm och modig kultur, till en god samarbetskultur som förebygger konflikter?

6. Processer och projekt

Hur håller du reda på de processer som pågår och vad innebär projektledning i ideella organisationer?

7. Hållbart engagemang – att brinna utan att brinna ut

Hur kan vi leda oss själva och varandra så att vi kommer till vår rätt och håller över tid?

Detta ingår:

Videolektioner med tillhörande reflektionsuppgifter för varje kursavsnitt. Lektionerna är förinspelade och har undertext. De finns i en kursplattform dit du får en personlig inloggning.

Mail från kursledaren varje vecka som guidar dig genom programmet.

 

Möjliga tillval:

Vi kan skapa en privat Facebookgrupp för ledarskapsprogrammet där deltagarna kan diskutera insikter och knyta kontakter med andra deltagare.

Vi kan planera in en kvällsträff på Zoom för varje kursavsnitt, där vi tillsammans fördjupar och sammanfattar.

Vi kan naturligtvis också planera in en eller flera workshops som genomförs på plats någonstans i Sverige, som en del av programmet.

Programmet kan anpassas till just er organisation, till exempel genom inspel från företrädare för organistionen i relevanta frågor.

 

Programmet bygger på boken

Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation

Boken kom ut för första gången 2012 och fyller tio år i år! Den har inspirerat många ledare i olika typer av organisationer. Så här beskrev Rebecka Prentell, dåvarande ordförande för LSU, Sveriges Ungdomsorganisationer, vad boken betydde för henne:

Det är så lätt att fastna i bilder av hur en ledare ska vara eller hur den tidigare ordföranden var. Den här boken utgår istället från dig. Den utmanar dig att bredda ditt register som ledare. Brinna har hjälpt mig att förstå mig själv och mina drivkrafter i ledarskapet.

Du får mest ut av programmet om du läser boken. Låna den på biblioteket eller köp den direkt av förlaget.

(För er som vill beställa ett större antal böcker: fråga mig om rabattlista.)

 

Köp in programmet

Vill ni erbjuda programmet till era ordförande eller andra ledare inom organisationen?

Kontakta mig så bokar vi in ett samtal där vi kan prata om hur ni och deltagarna kan få så mycket som möjligt ut av programmet. Därefter offererar jag det upplägg vi kommer fram till.

Ni förbinder er självklart inte till något förrän vi är överens. 

Jag ser fram emot att höra av er!

Kontakta mig!

Konsten att göra skillnad och må bra under tiden

I mer än tio år har jag utbildat, föreläst och hållit workshops om engagemang och ledarskap. I det här ledarskapsprogrammet har jag samlat alla mina guldkorn.

Jag vill inspirera och bidra med perspektiv och verktyg för människor som vill leva ett gott liv. Ett liv där du kommer till din rätt, kan fälla ut vingarna ordentligt och göra skillnad på ditt sätt, ett sätt som är hållbart och som ger dig glädje och mening.

Det är den röda tråd jag bär med mig, oavsett om det handlar om personlig utveckling, planering, självreflektion eller ledarskap. Det är det jag brinner för.