Vad behöver gruppen nu?

Apr 12, 2019

Hur många grupper är du en del av? Om du räknar såväl privat som på jobbet och i ditt ideella engagemang? Många, gissar jag. Hur väl fungerar grupperna och hur bra mår du i dem?

Det finns en anledning till att jag ägnar en fjärdedel av min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation åt just grupper och grupputveckling. Att gruppen du är en del av fungerar och utvecklas på ett bra sätt är en av de viktigaste förutsättningarna för att du ska må bra och komma till din rätt.

Grupper har som bekant något av ett eget liv. De är någonting mer än summan av alla människor som är med i gruppen. Hur gruppen fungerar kan variera som natt och dag, trots att det är precis samma människor som ingår i gruppen.Igår publicerade Sara Norrby Wallin och jag för andra gången en film på sociala medier. Sara är min vän och kollega och vi samarbetar ofta kring uppdrag som handlar om kommunikation, samarbete och grupputveckling. Just nu publicerar vi en serie korta filmer om olika aspekter kring det. Den andra filmen handlar just om grupputveckling.

När det gäller grupper tar Sara och jag upp två aspekter i filmen. Vi pratar dels om hur du kan öka sammanhållningen i gruppen och göra gruppen mer till en grupp och dels kring gruppers utveckling över tid. 

Här kommer några frågor att fundera på om du vill

Om du skulle lista de fem viktigaste grupperna som du är en del av just nu, vilka skulle det vara? De som påverkar dig mest i vardagen. Hur fungerar de? Vad känns bra eller mindre bra med samarbetet och kommunikationen i gruppen?

Får du det du behöver eller är det någonting som ni skulle behöva prata om i någon av grupperna? Kan du i så fall ta upp det på något sätt?

Ägna nu en liten stund åt varje grupp i tanken och fundera på vad just den gruppen skulle behöva just nu, som grupp. Vad behöver hända? Var befinner sig gruppen i sin utveckling och vad upplever du att gruppen behöver för att komma vidare? Kan du bidra till det?

Låt oss hålla kontakten!

Allra helst skriver jag numera på Substack, där du kan prenumerera på brev från mig. Där går det dessutom att skriva en kommentar och berätta vad du tänker när du har läst.

Jag skriver både om ideellt engagemang och om personlig utveckling. Du väljer vad du vill läsa och vad du vill prenumerera på. Välkommen!

Intressant, berätta mer!